Olet täällä

Ajankohtaista

Täältä löydät tuoreimmat viestit aiheista, jotka kulloinkin tuntuvat ajankohtaisilta.

Lisäojitusta tarpeen mukaan

Kasvukaudelle 2020 on ollut tyypillistä sääolojen suuret vaihtelut. Kuumuus- ja kuivuusjaksot näkyvät kasvustoissa hyvin. Samalla pellolla voi olla monenlaista kasvustoa. Syyt kasvustojen vaihteluun löytyy yleensä pellon pinnan alta, koska maalajien lisäksi pellon vesien läpäisevyys vaihtelee kovasti. Normaali 16 metrin salaojien ojaväli pitäisi riittää, jos vesi pääsee näihin imuojiin. Nykyään monilla pelloilla on kuitenkin runsaasti tiivistynyttä maakerrosta, joka estää veden pääsyn salaojiin.

Lue lisää

Järviruoko ja Clearfield

 

Järviruoko yleistyy pelloilla ilmaston muuttumisen myötä. Se hyötyy kosteudesta ja kuivanakin aikana, sen juuristo pystyy toimimaan yli 1 metrin syvyydessä. Suuren juurimassan takia, järviruoko vaatii hyvän torjuntasuunnitelman. Kyntö ja jankkurointi häiritsevät järviruokoa pilkkomalla sen juuria. Myös toistuvat niitot vähentävät järviruokoa. Se ei ole nurmipeltojen rikka, vaan tavallisempi viljapelloilla. Järviruoko on yleinen rikka myös muualla, kuin Suomessa. Sen tieteellinen nimi on lat. Phragmites australis ja englanniksi Common reed.

Lue lisää

Peltomaan rakenne ja multavuus

Pelto on kasvinviljelijän tärkein tuotantoväline. Pellon hyvä kunto mahdollistaa hyvät sadot. Nykyään muita tuotantopanoksia ja -välineitä tuodaan esille useammin, mutta nekään eivät auta, jos pellon rakenne ei ole kunnossa. Tilannetta ei voi verrata muihin maihin, koska suomalaiset olot ovat poikkeukselliset. Useissa muissa naapurimaissa viljely on keskittynyt helpoille hietamaille, joissa ei edes välttämättä tarvita salaojitusta. Lisäksi pitempi kasvukausi antaa mahdollisuuden erilaisten syyskasvien monipuoliseen viljelyyn. Tällöin kylvö- ja korjuukauteen saadaan ajallista väljyyttä.

Lue lisää

Koeruuduilla Inkoossa

Iceman kevätvehnä oli hyvässä kasvussa Inkoon koeruuduilla Västankvarnin koetilalla. Lajikedemossa oli vertailussa useita yleisiä vehnälajikkeita. Myös kaura- ja ohralajikkeista löytyi mielenkiintoisimmat uutuudet. Lajikkeiden lisäksi jokaisessa ruudussa pystyi havainnoimaan tautitorjunnan vaikutusta lajikkeeseen. Nylands Svenska Lantbrukssällskap järjesti erittäin mielenkiintoisen peltokierroksen tiistaina 14.7. ja paikalle olikin saapunut runsaasti alan ammattilaisia.

Lue lisää

Ilmasto muuttuu ... viikottain

Ilmastonmuutos on jo täällä. Ainakin kasvukauden kelit vaihtelee voimakkaasti. Edellisellä viikolla meillä oli yli 30 asteen hellekelit. Nyt on ollut sateen vuoro. Viikon kokonaissademäärä on yli 100 milliä. Parhaiden viljelytoimenpiteiden valinta on ollut haastavaa. Kokonaisuutena ja kelit huomioiden, kasvustot ovat kuitenkin kohtuullisia.

 

Lue lisää

Sivut