Olet täällä

Niklas

kaura

Aikainen isojyväinen

Niklas on aikaisista kauroista sekä satoisin että isojyväisin ja haastaa myöhäisempiäkin lajikkeita myllykauran raaka-ainetuotannossa. Tämän laadukkaan, erityisesti myllykäyttöön soveltuvan kauran tuotanto on mahdollista koko Suomessa.

 

 

 

Sato

Niklas on yksi aikaisimmista kauralajikkeista. Satoisuus ja aikaisuus huomioiden Niklas on erittäin kilpailukykyinen sadon tuottaja myös lähes kymmenen päivää myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna.

 

Sadon laatu

Niklaksen sadon laatu on erinomainen. Tuhannen jyvän paino on aikaisista lajikkeista korkein ja se on useita myöhäisiä myllykauralajikkeita isojyväisempi. Alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta on pieni. Hehtolitrapaino on hyvä. Niklaksen valkuais- ja rasvapitoisuudet ovat keskimääräistä parempia. Niklaksen kuoripitoisuus on melko alhainen ja jyvä on valkoinen.

 

Käyttötarkoitus

elintarvikkeet
rehut
vienti

 

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV

 

Kasvuaika

Niklas on aikainen kaura, kasvuajaltaan päivän Eemeliä ja Meeriä myöhäisempi.

 

Korsi

Niklaksen laonkestävyys on hyvä. Korsi on hieman pidempi, joka kuivissa oloissa on eduksi.

 

Taudinkestävyys

Niklaksen taudinkestävyys on aikaisten kaurojen keskimääräistä tasoa. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

 

Maaperä

Niklas soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Niklas menestyy myös kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

 

 

Vanille

Ohra
 

Niklas

kaura
 

Harbinger

Ohra
 

Nurmet, öljykasvit, muut

Muut siemenet
 

Uutuusesite

Lajikkeet 2020