Olet täällä

Harmony on vientikaura

 

Useamman siemenasiakkaan kanssa on pohdittu tulevaa kasvukautta ja kylvöjä.
Näyttää siltä, että viljakasveista ohran ja vehnän näkymät ovat melko vakaat.
Niiden tuotanto ja kysyntä jatkuvat samalla tasolla, kuin aiemmin.
 
Kauran kokonaispinta-ala pysyy samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, vajaassa 350 000 hehtaarissa.
Suurin muutos tapahtuu tuotannon jakautumisessa elintarvikekauran ja rehukauran tuotantoon.
 
Vilja-alan yhteistyöryhmän kyselyn mukaan, elintarvikekauran pinta-ala olisi kasvamassa 12 % .
Rehukauran ala jää arvion mukaan Suomessa 11 % vuotta aikaisemmasta.

Näyttää siis siltä, että kauran tuotanto erilaistuu rehukauraan ja toisaalta elintarvike- / vientikauraan.

Kauran vientimahdollisuudet ovat kasvussa, koska EU 27 + UK kauran tuotantoennuste
tulevalle kaudelle on huomattavasti pienempi, kuin aiemmin arvioitiin.
Ennuste on 840 000 tn pienempi noin 8,6 miljoonan tonnin ennusteella.
Kauran elintarvike- ja teollisen käytön ennustetaan kasvavan 60 000 tn kuluneesta kaudesta.
Kasvua tapahtuu etenkin Latviassa, Suomessa ja Saksassa.

Tammikuun aikana Suomesta vietiin kauraa reilut 32 200 tonnia. Vientiä tehtiin Belgiaan 5 300 tonnia,
Saksaan hieman alle 18 000 tonnia, Ranskaan 1 500 tonnia ja Alankomaihin 7 500 tonnia.
Vuosittain kokonaisviennin määrä on ollut hieman alle 450 000 tn.

Elintarvike- / vientikauran tärkeimpiä ominaisuuksia on riittävän suuri jyväkoko.
Suuressa jyvässä on enemmän arvo-osia kuin pienessä jyvässä ja suuresta jyvästä saa hintalisää.

Toinen elintarvikekauran tärkeä ominaisuus on kestävyys erilaisia hometoksiineja vastaan.
Kauralajikkeiden välillä on eroja. Myöskään hevosrehuksi menevässä vientikaurassa ei saa olla homeita.    

Harmony -lajike on erinomainen vientikaura. Sen lajitteluaste on korkea eli pieniä jyviä on todella vähän.
Harmony on lajikkeiston suurijyväisin kaura.
Satotaso on erittäin hyvä ja jopa erinomainen happamilla savimailla.
Harmony on täysin härmänkestävä lajike ja sen viljelyala onkin kasvanut viime vuosina tasaisesti.
Esim. vuonna 2018 ala oli 3327 ha, vuonna 2019 ala oli 6394 ha ja vuonna 2020 ala oli 9106 ha.