Olet täällä

Ideoita öljykasvien viljelyyn

Monipuolinen viljelykierto auttaa säilyttämään pellon hyvän kasvukunnon. Kasveja vaihtelemalla, voidaan päästä eroon sellaisista rikkakasveista, jotka yleistyvät yksipuolisessa viljelyssä. Useamman kasvilajin viljelykierto tasaa riskejä, koska niiden optimaalinen kylvö-ja sadonkorjuuaika vaihtelee.

Esimerkiksi öljykasvit voidaan ottaa kiertoon helposti, koska ne soveltuvat viljeltäviksi samoilla työkoneilla, kuin viljatkin.

Öljykasvien viljelyä on edistetty mm. RypsiRapsi 2025 -hankkeessa öljykasviketjun tehokkaalla yhteistyöllä. Hanke palvelee koko Suomen öljykasvisektoria. Tärkeimpinä tavoitteina on parantaa uusin viljelyteknisin keinoin öljykasvien viljelyvarmuutta ja kannattavuutta sekä nostaa keskimääräistä satotasoa 2 000 kiloon hehtaarilta kevätöljykasveilla ja 2 500 kiloon hehtaarilta syysöljykasveilla vuoteen 2025 mennessä.

Hankkeen tuloksia on esitelty webinaarissa 2.2.2022. Katso webinaarin tallenne oheisesta linkistä; 

   https://www.youtube.com/watch?v=IDPNLo3qnzY