Olet täällä

Kaalikoit lisääntyvät Skandinaviassa

Tuoreimmassa Svensk Frötidning-lehdessä oli mielenkiintoinen artikkeli kaalikoiden määrän kasvusta Skandinavian lähialueilla. Kaalikoit lisääntyvät, kun niillä on ravintoa ja niiden talvehtiminen on mahdollista.  Saksalaisen Rapool-yrityksen edustaja kertoo, että Venäjällä on öljykasvien tuotanto lisääntynyt runsaasti viime vuosina. Kymmenessä vuodesa on kevätrapsin viljelypinta-ala kasvanut 500 000 hehtaarista 1,4 miljoonaan hehtaariin. Syysrapsin pinta-alaa on noin 250 000 hehtaaria, joka keskittyy Venäjän länsiosiin. Talvehtivat kaalikoit ovat olleet ongelma. Siellä on todettu, että paras keino torjua talvehtivia kaalikoita on pellon kyntö.

Pellon kyntö soveltuu siis talvehtivien kantojen torjuntaan. Meille Suomeen kaalikoit saapuvat ilmavirtausten mukana. Pellon kyntäminen saattaa sitä vastoin meillä heikentää tilannetta, koska kaalikoiden luontaiset viholliset, loispistiäiset elävät pellon pintakerroksissa. Loispistäisten elinolosuhteita voisi parantaa kasvukaudella muutamalla keinolla. Esim. houkutuskasvien, kuten rypsin kylvöllä rapsipellon ympärille tai käyttämällä torjunnassa biologisia bakteerivalmisteita.