Olet täällä

Kasvustojen hoitoa ja syyskylvöjen pohdintaa

Kevätkylvöt on nyt kasvussa ja massaa syntyy keskikesällä nopeasti. Erityisen hienoja ovat talvesta selvinneet syyskasvit. Tämän vuoden havaintojen perusteella näyttää siltä, että peltojen voimakas perusmuokkaus on varmistanut kasvun hyvän alun, niin kevät- kuin syysmuotoisilla kasveilla. Kuohkea pintakerros on läpäissyt vettä ja samalla se on toiminut suurten sateiden välivarastona. Pintamuokatuilla lohkoilla on ollut enemmän veden hidasta liikkumista ja liettymistä. Peltomaan hyvä rakenne on ollut onnistuneen viljelyn perusta.

Liitteenä on pari kuvaa Borgebyn Peltopäiviltä Etelä-Ruotsista. Siellä kasvu on hieman edellä Suomea ja erityisesti korostuu syysmuotoisten kasvien viljely. Vaikka Etelä-Ruotsissa maat ovat hietapitoisempia kuin meillä, eikä niin helposti tiivistyviä, maan rakenteen hoito ja tiivistymien välttäminen koetaan tärkeäksi. Myös eri menetelmillä syyskylvetty syysrapsi  oli mielenkiintoinen koeruutu. Esimerkiksi Rapid-kylvökoneen suoritus vaikutti yhtä hyvältä kuin Cultus -kultivaattorin.