Olet täällä

Katetuoton ennuste satokaudelle 2019

Tulevan satokauden tuloksesta voi esittää hyviä arvauksia. Parhaimpia arvauksia on ne, joiden pohjalla on mahdollisimman paljon tietoa. Ruotsinkielisen neuvontajärjestön NSL:n Greppa, Marknaden seminaarissa Krister Hilden esitti talouslaskelmia, joiden taustalla oli maatilojen aiemmin toteutuneita talouslukuja ja tulevalle satokaudelle annettuja futuurihintoja. 

Suuri sato mahdollismman pienillä kustannuksilla antaa hyvän tuloksen. Kuten yllä olevasta taulukosta nähdään, viljelykasvien välillä on kuitenkin hieman eroa, millaisella satotasolla saavutetaan sama tulos. Ensin on tilanne viime vuoden helmikuulta eli Feb 18 ja sitten viimeisin ennuste Mars 19. Tällä tavalla voi ainakin pohtia, mitä kasvia kannattaisi lisätä ja minkä kasvin pinta-alaa vähentää tulevalle kaudelle.

Alla olevassa taulukossa on vertailtu parhaimman taloudellisen tuloksen saanutta neljännestä heikoimpaan neljännekseen. Kokonaisuus ratkaisee ja on sama, tarkasteleeko satotasoja vai kulurakennetta. Lopussa on laskettu, että paras neljännes maatiloista, saavuttaa voitollisen tuloksen 4 tonnin sadolla, kun annettu viljan hinta on 177 eur/tn. Heikoin neljännes tarvitsee samaan tulokseen  5,6 tonnin hehtaarisadon.