Olet täällä

Lisäojitusta tarpeen mukaan

Kasvukaudelle 2020 on ollut tyypillistä sääolojen suuret vaihtelut. Kuumuus- ja kuivuusjaksot näkyvät kasvustoissa hyvin. Samalla pellolla voi olla monenlaista kasvustoa. Syyt kasvustojen vaihteluun löytyy yleensä pellon pinnan alta, koska maalajien lisäksi pellon vesien läpäisevyys vaihtelee kovasti. Normaali 16 metrin salaojien ojaväli pitäisi riittää, jos vesi pääsee näihin imuojiin. Nykyään monilla pelloilla on kuitenkin runsaasti tiivistynyttä maakerrosta, joka estää veden pääsyn salaojiin.

Kasvustojen kypsymistä odottaessa, meillä on taas tehty lisäojaa tiivistyneisiin kohtiin.Se toimii ensiapuna, mutta jatkossa pitää kiinnittää lisää huomiota viljelykiertoon. Märän maan tiivistämistä on vältettävä ja syyskylvöisten kasvien osuutta on lisättävä. Jankkurointiakin voidaan tehdä, mutta vain kuivaan maahan. Jankkuroitavassa maassa olisi myös hyvä olla jokin vihreä kasvusto vakauttamassa maan rakennetta.