Du är här

Info

Utbildningar

 

Kunskapsfrön

Det finns en massa kunskap, och den är spridd ute i världen. Jag har länge samlat och packat ihop denna kunskap samt presenterat den. I början av karriären handlade det om att lära sig traditionell kunskap i arbetet på hemgården. Som ung bonde fick jag ta mycket ansvar och söka nya lösningar. 

Under studietiden paketerades kunskapen ihop i tentorna.  Efter att jag tagit agrologexamen på lantbruksinstitutet i Hyvinge studerade jag vid institutionen för ekonomi vid Helsingfors universitet och utexaminerades som agronom. Huvudämnet var marknadsföring och som biämnen hade jag rådgivnings- och kommunikationslära, lantbrukspolitik samt affärsekonomi inom lantbruket.

De färdigheter jag införskaffat i livet och genom studierna fick jag först tillämpa i en lantbrukshandel, ett spannmålslaboratorium och hos en rådgivningsorganisation. Därefter arbetade jag för ett företag som idkade partihandel med växtskyddsmedel. I dag är jag företagare.

Jag har genomfört många olika utbildningar och projekt. Jag upprätthåller min yrkeskunskap genom att diskutera med mina samarbetspartner och följa med lantbruksnyheter såväl i hemlandet som utomlands. Dessutom ger odlingsexperiment på gårdar ett nytt perspektiv. Arbetet har varit intressant och varierat. När jag bekantat mig med nya projekt har jag även själv haft möjligheten att lära mig mer.

Om en tanke eller idé väcktes i det här skedet, kan du kontakta mig rentav genast.

 

Några samarbetspartner:

•Fazer

•Tukes

•Jord- och skogsbruksministeriet

•Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)

•Peltosiemen

•ProAgria

•Raisioagro

•Trans Farm

•Valtra

•Viljelijän Berner

•VYR