Olet täällä

Ajankohtaista

Täältä löydät tuoreimmat viestit aiheista, jotka kulloinkin tuntuvat ajankohtaisilta.

Peltomaan lämpömittari

Pellon lämpötila vaikuttaa maan kuivumiseen ja muokkautumiseen. Se vaikuttaa myös ravinteiden saatavuuteen ja joidenkin kasvinsuojeluaineiden tehoon. Peltomaan laatutestin yhteydessä on asiaa myös voitu jo pohtia. 

Perunanviljelijät aloittavat kylvöt hyvin varhain, mutta hekin yleensä odottavat, kunnes lämpötila maassa nousee + 8 asteen yläpuolelle. Kylmässä ja kosteassa maassa siemenet homehtuvat. Peruna kylvetään karkeammille maalajeille, jossa maan lämpö nouseekin nopeammin kuin esim. savimaissa.

Lue lisää

SU Canola ja rapsin rikkatorjunta

Cibus Canola on tuonut markkinoille USA:ssa uusia, mielenkiintoisia rapsilajikkeita. Lajikkeet kestävät sulfuroni-tehoaineita, jotka ovat yleisesti käytössä viljakasvien rikkatorjunnassa. SU-aineiden avulla kasvinsuojeluainekustannuksia voidaan alentaa huomattavasti.

Lue lisää

Sakoluku korkea vai matala

Sakoluku vaikuttaa myllyvehnän hinnoitteluun rajusti. Jos sakoluku vehnällä putoaa alas, se estää erän myllykäytön. Lajikkeiden välillä on merkittäviä eroja sakoluvussa. Sakoluku kuvaa jyvän itämisastetta. Alhainen luku tarkoittaa jyvän itämistä. Toisinaan joudutaan sekoittamaan sakoluvultaan erilaisia eriä, mutta tämä ei ole kovin tehokas tapa.

Lue lisää

Rapsien öljypitoisuus

 

Rapsisadon öljypitoisuus vaikuttaa tilitykseen merkittävästi. Tällä hetkellä Suomessa perushinta edellyttää 40 %:n öljypitoisuutta. Sen jälkeen hinta nousee, kun öljypitoisuus lisääntyy. Esim. öljypitoisuuden nosto 40 prosentista 45 prosenttiin nostaa tilityshintaa nykyisellä perushinnalla reilut 27 eur/tn.

Lehtivihreän määrä vaikuttaa myös hintaan. Perushinta saadaan, kun lehtivihreäpitoisuus on alle 30 %. Pitoisuuden kasvaessa, tilityshinta laskee. Lehtivihreäpitoisuuteen voidaan vaikuttaa puinnin ajoituksella.

Lue lisää

Viralliset lajikekokeet 2017 tulokset

Virallisten lajikekokeiden suorittaminen on Suomessa Luken eli Luonnonvarakeskuksen vastuulla. Kokeiden rahoituksen ja sitä kautta laadun varmistamiseksi, on kokeiden tulosmoniste korvattu sähköisellä tietokantapalvelulla.

Viralliset lajikekokeet 2017 tiedot, löytyvät nyt siis Luken omilta sivuilta. Eri kasvukausien tietojen lisäksi, voit vertailla kasvitautien esiintymistä eri viljalajikkeilla. Tietysti kaikkien viljojen satotietojen lisäksi, satotulokset ovat myös katsottavissa seuraavilta kasveilta;

Lue lisää

Sivut