Olet täällä

Ajankohtaista

Täältä löydät tuoreimmat viestit aiheista, jotka kulloinkin tuntuvat ajankohtaisilta.

Fennica mallasohran kunnostusta

Kylvösiementen kunnostukset etenee.

Päivät pitenee ja kevättä kohden ollaan menossa. Harmony -kaurat ja Vertti -ohrat on jo kunnostettu.

Nyt on vuorossa Fennica -mallasohran siemenet. Fennican tuhannen jyvän paino oli kunnostamattomassa raakanäytteessä 48,6 g eli tässä on normiarvoa suurempaa jyvää. Itävyys peitattuna on 96% ja vieraiden siementen määrä 0 kpl. Oheisessa videonpätkässä näkyy 2,5 mm seulan läpi tulevat lajittelujätteet, joiden määrä on melko pieni. Kuvassa on lajiteltua siementä.

Lue lisää

Viralliset lajikekokeet 2020 on julkaistu

Luonnonvarakeskus LUKE on julkaissut tuoreita lajikekoetuloksia vuodelta 2020. Näissä kokeissa on mukana monipuolisesti eri lajeja ja lajikkeita. Lajikekokeet tehdään mahdollisimman yhdenvertaisesti eli kaikkia koeruutuja kohdellaan yhtä hyvin tai yhtä huonosti. Tarkoitus on saada aikaan luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia. Tulokset saadaan keskiarvolaskennan kautta ja se antaa pohjan lajikkeiden vertailulle. Keskiarvoissa on siis mukana erilaisia maalajeja, eri puolilta Suomea.

Lue lisää

Näytteitä peltomaasta

Kiireisen sadonkorjuun ja muiden syystöiden jälkeen on aika suunnitella tulevaa. Syysvehnät on jo mukavassa kasvussa ja peltojen muokkaus jatkuu säiden sen salliessa. Meidän viljelysuunnitelma tarkentuu talven aikana. Maanäytteiden otto sujuu hyvin ja nyt onkin sopiva aika panostaa viljavuustutkimukseen.

Lue lisää

Lisäojitusta tarpeen mukaan

Kasvukaudelle 2020 on ollut tyypillistä sääolojen suuret vaihtelut. Kuumuus- ja kuivuusjaksot näkyvät kasvustoissa hyvin. Samalla pellolla voi olla monenlaista kasvustoa. Syyt kasvustojen vaihteluun löytyy yleensä pellon pinnan alta, koska maalajien lisäksi pellon vesien läpäisevyys vaihtelee kovasti. Normaali 16 metrin salaojien ojaväli pitäisi riittää, jos vesi pääsee näihin imuojiin. Nykyään monilla pelloilla on kuitenkin runsaasti tiivistynyttä maakerrosta, joka estää veden pääsyn salaojiin.

Lue lisää

Järviruoko ja Clearfield

 

Järviruoko yleistyy pelloilla ilmaston muuttumisen myötä. Se hyötyy kosteudesta ja kuivanakin aikana, sen juuristo pystyy toimimaan yli 1 metrin syvyydessä. Suuren juurimassan takia, järviruoko vaatii hyvän torjuntasuunnitelman. Kyntö ja jankkurointi häiritsevät järviruokoa pilkkomalla sen juuria. Myös toistuvat niitot vähentävät järviruokoa. Se ei ole nurmipeltojen rikka, vaan tavallisempi viljapelloilla. Järviruoko on yleinen rikka myös muualla, kuin Suomessa. Sen tieteellinen nimi on lat. Phragmites australis ja englanniksi Common reed.

Lue lisää

Sivut